Search #rank

อาร์ยูรี้ดเด้อร์! 6 หนังสือแห่งปี 2015 จาก 5 บรรณาธิการ

มินิมอร์ถือโอกาสส่งท้ายปี 2015 ด้วยการไปสัมภาษณ์บรรณาธิการ 5 คน ถึงหนังสือที่พวกเขาได้อ่านในปีนี้ มาดูกันว่ามีเล่มไหนที่พวกเขาแนะนำกันบ้าง