Search #pocky

ซักกี้ โทม๊อกกี้ เลิฟสกี้! ป๊อกกี้ญี่ปุ่นเปลี่ยนแพคเกจ เปลี่ยนคำตามโอกาสพิเศษ

ในวันที่ 29 ธันวาคมปีนี้ ป๊อกกี้จะเปิดตัวแพคเกจแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนคำว่า Pocky ไปตลอดกาล!