Search #pictogram

ดีอะ ญี่ปุ่นจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายขึ้น

ตอนเดินทางไปญี่ปุ่น หลายคนอาจไม่เข้าใจสัญลักษณ์บางอัน (เพราะมันมินิมอลเสียเหลือเกิน) ทางการญี่ปุ่นจึงมีดำริว่าจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น