Search #newborn

อิ่มใจรับวันเด็ก ชวนมาดูภาพสายสะดือที่ถูกเรียงเป็นคำว่ารัก

ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนกันทั้งนั้น แต่จะมีสักกี่คนที่เคยเห็นสายสะดือหรือรกของตัวเอง