Search #long

9 สิ่งต่างๆที่ยาวที่สุดในโลก

เรารู้อยู่แล้วว่าชื่อเมืองหลวงของเรายาวที่สุดในโลก แต่มีอีกหลายสิ่งที่ยาวที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน พบกับ 9 สิ่งต่างๆที่ยาวที่สุดในโลก