Search #indonesia

การออกแบบสุดล้ำ พาดหัวข่าวด้วยหมอกควัน เพื่อให้คนอ่านเห็นชัดเจนขึ้นด้วยการบดบัง

หลายคนเชื่อว่างานออกแบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา แต่ความจริงงานออกแบบยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ การทำให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหา และนี่คือตัวอย่างของงานออกแบบที่น่าสนใจ ที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่มีต้นกำเนิดจากอินโดนีเซีย ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วภูมิภาคอยู่ ณ ขณะนี้