Search #german

What do they study in Germany? เยอรมนีสอนเด็กอย่างไรให้เก่ง

เยอรมนีมีระบบโรงเรียนที่ต่างจากทั่วไปอยู่มากเลยล่ะ แล้วต่างยังไง มาดูกัน