Search #editor

"ส่งงานด้วยครับ" เคล็ดลับทวงงานนักเขียน

บ.ก. หรือบรรณาธิการ บุคคลผู้กุมชะตาของหนังสือแต่ละเล่มไว้ในกำมือ เรียกได้ว่าหนังสือจะดีหรือจะดับนั้น บ.ก.ก็มีส่วนไม่แพ้นักเขียนกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบหนังสือ จัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก และทวงงานนักเขียน