Search #diva

ก่อนจะมาเป็นซูเปอร์สตาร์ (มารายห์ - เกวน - เชอรีล - P!NK - วิทนีย์)

เรามาดูกันว่าพวกเขาเหล่านั้นก่อนจะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการดนตรี เขาและเธอเหล่านั้นทำอะไรกันมาก่อนบ้าง