Search #condom

'ถุงยางสตาร์วอร์' ขอพลังจงอยู่กับท่าน!

อะไร ๆ ก็เป็นสตาร์วอร์ไปหมด แม้แต่ถุงยางอนามัย เชิญเลือกปลุกด้านมืดหรือด้านสว่างในตัวอย่างมีความรับผิดชอบกันได้เลย!