Search #childr

การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม 'บาร์บีโฉมใหม่'ที่บอกให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเอง

ผู้คนบนโลกยังเต็มไปด้วยความหลากหลาย แล้วทำไมตุ๊กตาต้องมีแบบเดียว ? บาร์บีได้ฤกษ์แปลงโฉมใหม่ที่จะทำให้เด็กผู้หญิงทุกคนรักตัวเองมากกว่าที่เคย เอ ยังไงกันนะ ?