Search #asttronaut

340 วันกลางหมู่ดาว 'มนุษย์ที่อยู่ในอวกาศ'นานที่สุด กลับโลกมารีวิวชีวิตให้ฟัง

ชีวิตนอกโลกเป็นอย่างไร? อยู่นานเป็นปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? นักบินอวกาศไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่นักบินอวกาศที่ใช้ชีวิตนอกโลกนาน 340 วันเพิ่งมีเป็นครั้งแรกแหละ รู้ยัง?