Search #KFC

แปลกตลอด! คนญี่ปุ่นเขาฉลองคริสต์มาสกันใน KFC

41 ปีมาแล้วที่ KFC กลายเป็นสถานที่สุดฮิตในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของชาวญี่ปุ่น เอ แล้วทำไมต้องไปฉลองกันในนั้นล่ะ ?