ความเป็นไปในภาคเรียน. Onenightz.

เรียน อ่านหนังสือ และสอบ ความโชกโชนวนลูป กับสิ่งที่มันเป็นไป.