เรื่องสั้น photongkam

เรื่องสั้นสำเพเหระ ที่เล่ามาจากความคิดชั่วขณะและอารมณ์ช่วงนั้น

ALL POSTS
Views