เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
อดทน..แล้วดีนะ


 • หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็กๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด

  คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถจะยังน้อย แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเองให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น
  .
  .
  ความอดทน คือ อะไร ?
  ความอดทน มาจากคำว่า ขันติ หมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม

  ขันติช่วยให้เราต่อต้านความท้อถอยหดหู่ ขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยัน และทำให้เห็นอุปสรรคต่างๆ เป็นเครื่องท้าทายความสามารถ
  .
  .
  ลักษณะความอดทน..

  ? มีความอดกลั้น
  - เมื่อถูกคนพาลด่า ก็ทำราวกับว่าไม่ได้ยิน    
  - เมื่อเห็นอาการยั่วยุก็ทำราวกับว่าไม่ได้เห็น
  - ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองไปด้วย
  - ใส่ใจในเรื่องที่จะทำความเจริญให้แก่ตนเอง  เช่น เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

  ? เป็นผู้ไม่ดุร้าย คือสามารถข่มความโกรธไว้ได้
  ไม่โกรธ ไม่ทำร้ายทำอันตรายผู้อื่น
  ผู้ที่โกรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน 

  ? ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยอำนาจความเกรี้ยวกราดของเรา

   ? มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์
  ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้าฝนโชคชะตา
  พยายามอดทนทำการงานด้วยใจเบิกบาน

  โบราณท่านสอนลูกหลานไว้ย่อๆ ว่า
  “ปิดหูซ้ายขวา  ปิดตาสองข้าง
  ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย”
  ???
  .
  .
  ประเภทของความอดทน

  ? อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ธรรมชาติ
  ดินฟ้าอากาศ ความหนาวร้อน ฝนตก แดดออก ก็อดทนทำงานเรื่อยไป  ไม่อ้างเหตุธรรมชาติ

  ? อดทนต่อทุกขเวทนา การเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกาย ไม่สบายตัว ความปวดเมื่อยต่างๆ

  ? อดทนต่อความเจ็บใจ ความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ การบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง  ความอยุติธรรมต่างๆ ในสังคม  ระบบงานต่างๆ ที่ไม่คล่องตัว

  ? อดทนต่ออำนาจกิเลส ความเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำ
  เช่น การเที่ยวเตร่ เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพย์ติด การรับสินบน คอร์รัปชั่น ผิดลูกเมียเขา

  วิธีฝึกให้มีความอดทน ต้องคำนึงถึงหิริโอตตัปปะให้มาก เมื่อมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างเต็มที่  ความอดทนย่อมจะเกิดขึ้น 
  .
  .
  สรุป ขันติ หรือ ความอดทน ..
  - หลีกเลี่ยงจากความชั่วให้ได้
  - อดทนทำความดีต่อไป
  - อดทนรักษาใจไว้ให้ผ่องใสไม่เศร้าหมอง

  ชีวิต กิจการงานดีแน่นอนค่ะ

  Cr. หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ทางก้าวหน้า
  ?????
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in