เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เมื่อจิต..ตื่นรู้

 • "...จิตที่ไม่ตั้งมั่น ไม่สามารถเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้ ทั้งนี้เพราะจิตที่ขาดการฝึกอบรมย่อมมีคราบกิเลสต่างๆ ติดแน่นอยู่ เป็นเปลือกหุ้มจิตเอาไว้ตลอดเวลา รู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง

  คำสอนของพระพุทธองค์ จึงไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลามีทุกข์

  คำสอนของพระพุทธองค์ ให้วิธีการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เพื่อมีกำลังสลัดคราบกิเลสออกไป ด้วยการรู้เห็นสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริงด้วยปัญญา

  เมื่อจิตมีคุณสมบัติพอที่จะดูชีวิตของตนอย่างเป็น
  กลางได้ เราจึงจะจับหลักได้ว่า สิ่งใดยิ่งมองยิ่งชัด สิ่งนั้นเป็นของจริง สิ่งใดยิ่งมองยิ่งไม่ชัด สิ่งนั้นเป็นของปลอม

  เพราะดู เพราะรู้ เพราะเห็น นั่นแหละ มนุษย์เราจึงมีโอกาสเป็นที่พึ่งแห่งตน..."

  บทความโดย : พระอาจารย์ชยสาโร
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in