เมื่อผมบวช - When I was a monk Bass Chayathorn Sakdatorn

เมื่อมนุษย์เพศชายหน้าตาดีอายุ 24 ต้องไปอยู่วัดเป็นเดือนๆเพื่อเตรียมตัวบวช และเข้าใจธรรมชาติของตัวเองมากขึ้น

Views