รวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพGobear Thailand
ซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีไหม
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงที่มักมีการมองหาและทำประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี เพราะนอกจากสิทธิในการลดหย่อนแล้ว ประกันสุขภาพเหมาจ่ายยังเป็นประกันที่มีความคุ้มครองสูง ครอบคลุมทั้ง ค่ารักษา IPD และ OPD ทำให้อุ่นใจกับการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าประกันสุขภาพแบบแยกค่ารักษา 

  ดังนั้นวันนี้เราจึงสำรวจไปพร้อมกันว่า ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคืออะไร และดีกว่าประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง แล้วจะเลือกทำประกันสุขภาพที่ไหนดี และคุ้มค่า

  ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

  ประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะกำหนดวงเงินเหมาจ่ายเอาไว้เป็นวงเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันจะสามารถเบิกค่ารักษาได้ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ โดยจะไม่มีการจำกัดวงเงินในการรักษาแยกตามรายการ เช่น ถ้าเราทำประกันเหมาจ่ายวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ก็สามารถไปพบแพทย์และทำการรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นโรคเล็กใหญ่ต่าง ๆ ประกันก็จะจ่ายให้ตามค่าใช้จ่ายจริงภายในวงเงิน 1,000,000 บาท หากเราเข้าโรงพยาบาลแล้วมีค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด 40,000 บาท เราก็จะเหลือวงเงินสำหรับการรักษาในครั้งต่อไป 960,000 บาทนั่นเอง

  ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีอย่างไร

  ปกติแล้วประกันสุขภาพมีข้อดีมากมายอยู่ในตัว แต่ข้อดีของประกันสุขภาพเหมาจ่ายก็มีมากไปกว่าประกันสุขภาพทั่วไปในหลายๆ ด้านดังนี้

  • มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในการรักษาแยกตามรายการเหมือนกับประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย
  • ให้ความคุ้มครองสูง มีรายการคุ้มครองหลายรายการ มากกว่าแบบแยกค่ารักษา
  • ค่าเบี้ยประกันถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับวงเงินความคุ้มครองที่ได้รับ
  • ไม่จำกัดวงเงินในการรักษาแยกตามรายการเหมือนกับประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย
  • ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแยกตามรายการหากไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้ทำประกันไว้
  • การเคลมทำได้ง่าย และสะดวก โดยจะตัดจ่ายจากวงเงินทุกครั้งที่เราได้ทำการรักษาไป


  ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่อยากแนะนำ

  1. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายฟินเวอร์จาก Manulife

  • คุ้มครองครบ อุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 6 ล้านบาทต่อปี
  • มี OPD ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุด 35,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
  • ค่าห้อง และ ค่าอาหารกรณีรักษาผู้ป่วยใน 5,500 บาท/วัน
  • มีเครือข่ายสถานพยาบาลมากว่า 346 แห่งไม่ต้องสำรองจ่าย
  • สายด่วนสุขภาพทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ส่วนลดเบี้ยสุขภาพทันที 20%
  • อุด ขูด ถอนฟันสูงสุด 2,000 บาท/ปี
  • ค่ากายภาพบำบัด 5,000 บาท
  • ตรวจเจอโควิดรับ 20,000 บาท
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

  2. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายฟินดีจาก Manulife

  • คุ้มครองครบ อุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี
  • มี OPD ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุด 12,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์
  • มีเครือข่ายสถานพยาบาลมากว่า 346 แห่งไม่ต้องสำรองจ่าย
  • สายด่วนสุขภาพทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ส่วนลดเบี้ยสุขภาพทันที 20%
  • ค่ากายภาพบำบัด 2,000 บาท
  • ตรวจเจอโควิดรับ 20,000 บาท
  จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้น ค่ารักษาพยาบาลที่จะได้รับค่อนข้างครอบคลุม และมีวิธีการจ่ายเงินที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ค่อนข้างยืดหยุ่นมากกว่าประกันแบบแยกจ่าย นอกเหนือจากประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่พี่หมีแนะนำมาให้แล้วนี้ ยังมีประกันสุขภาพอีกมากมายหลายแบบที่ให้เลือกได้ตามความต้องการ สามารถเปรียบเทียบด้วยตัวเองง่าย ๆ แค่คลิกที่นี่เลย
  ขอบคุณข้อมูลจาก GoBear Thailand โกแบร์ ประเทศไทย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in