เส้นขนานองฮุน febturday

ถ้าพี่...หายไปจากโลกนี้จริงๆ จี๊ดจะเสียน้ำตาให้พี่บ้างไหม? #จอยลดา

ALL POSTS
Views