เธอ เขา เรา ผม 3 HORSE RIDING IN THE MIDDLE EARTH โตมร ศุขปรีชา

ความเรียงคัดสรรลำดับที่ 3 จาก ‘โตมร ศุขปรีชา’ นักเขียนนักคิดที่จับเรื่องราวในสังคมมามองมุมใหม่ พูดถึงตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ลากยาวไปถึงภาพรวมของความเป็นชาติ และการมอง ‘ข้าง’ ในอีกมิติหนึ่ง