เพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษ คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

บันทึกประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษในรั้วมหาวิทยาลัยของ คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง ที่สะบัดคราบนักวิจารณ์ทิ้งมาถ่ายทอดเรื่องราวการตรวจการบ้านสุดสิ้นหวัง การออกข้อสอบสุดโหด และวีรกรรมสติหลุดของเหล่านักศึกษาผู้น่ารัก ทั้งการมาสาย ลอกการบ้าน การเป็นเด็กหลังห้อง หรือแม้กระทั่งการรายงานหน้าชั้นสุดป่วง