บันทึกนักอยากเขียนSooth Suwansakornkul
บันทึก 10 มกราคม 2562
 • ผมรู้สึกว่าคนไทยชอบโต้แย้งกันด้วยความเชื่อ มากกว่าการโต้แย้งกันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ทันทีที่มีใครคิดจะทำสิ่งใหม่เรื่องใหม่ ความเชื่อบางอย่างจะเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้เกิดการพิสูจน์หรือค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วเราก็อยู่กันด้วยความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกได้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นจริง
  .
  แน่ล่ะ ข้อความข้างบนนี่ก็เป็นความเชื่อของผมเหมือนกัน
  .
  อย่างเรื่อง การแต่งไปรเวทในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
  .
  ถ้าวินัยฝึกได้ด้วยการบังคับให้แต่งเครื่องแบบเดียวกัน
  ประเทศไทยให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบมานานแสนนาน
  แต่ทำไมคนยังไม่มีวินัย
  .
  ถ้าการแต่งเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้
  เหตุใดจนป่านนี้แล้วยังมีความเหลื่อมล้ำ
  .
  ดังนั้น ความมีวินัย กับการบังคับให้แต่งเครื่องแบบน่าจะไม่เกี่ยวข้องกัน
  .
  แล้วอะไรที่เกี่ยวข้อง
  สมมติฐานของผม คือการเคารพสิทธิของผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
  .
  ง่าย ๆ ถ้าสังคมมีค่านิยมว่า ทุกคนต้องเท่ากัน เหมือนกัน นั่นหมายความว่า จะมีคนจนไม่ได้ จะมีคนรวยก็ไม่ได้ 
  .
  แล้วอะไรจะตามมา เมื่อผู้คนนิยมสิ่งเดียวกันมาก ๆ คนก็จะแก่งแย่งทรัพยากรกัน เมื่อมีการแข่งขัน ชิงดี ก็มีการต่อสู้ 
  .
  เหมือนระบบการศึกษาไทยนั่นแหละ ถ้าความนิยมถูกเทไปด้านไหน การแข่งขันก็มีมากขึ้น
  .
  ผลเสียมันจะเกิดมากกว่า ถ้ามีการแข่งขันมากเกินไป
  เหมือนสินค้าที่มีจำนวนจำกัดก็ราคาแพงขึ้นนั่นแหละ
  และคนที่ผิดหวังที่ไม่มีสินค้านั้นก็จะมากขึ้น
  .
  ปัญหานี้จริง ๆ แก้ได้นะครับในความเชื่อของผม
  ด้วยหลักการของ Do It Yourself
  ถ้าเราค้นหาตัวเองเจอ เราก็จะออกแบบชีวิตได้
  ตัดตัวเองออกจากค่านิยมของคนหมู่มาก
  ไม่ต้องแข่งกับใครนอกเสียจากตัวเอง
  หากเราทำสินค้า หรือสิ่งของตอบสนองความต้องการตัวเองได้ 
  เราก็ไม่ต้องสนค่านิยมของสังคมมากนัก
  .
  คุณไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อดูแลสุขภาพตัวคุณเอง
  แต่ถ้าจะดูแลคนอื่นก็อีกเรื่อง
  และคุณก็ไม่ต้องพึ่งหมอ ถ้าคุณไม่ป่วย และดูแลรักษาตัวเองได้
  .
  ที่สินค้าและบริการบางอย่างราคาแพง
  มันแพงเพราะกลไกตลาด
  .
  สินค้าดี แต่ปริมาณล้นตลาดราคามันก็ถูก
  .
  "อย่าไปตามกระแส ค้นหาตัวเองให้พบ"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in