สิบเจ็ดปีเป็นวัยที่เฉิดฉาย misstheoldone

เป็นการเขียนเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในอายุสิบเจ็ดปี จะเขียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะสื่อสารออกไปในทุกเรื่องที่อยากส่งต่อ ขอให้มีความสุขกับการอ่านนะคะ