กาฬโรคและโควิดการระบาดที่ต่อเนื่องกันจากประเทศเดียวกัน letPBwrite

จากการฬโรคสู่โควิด-19 ความเหมือนและความต่างของโรคระบาดระดับที่โลกต้องจารึก