โรคซึมเศร้า #101 Lilith

คู่มือคนป่วยโลกจิตๆ บันทึกอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และย้ำคิดย้ำทำ จะเขียนจนกว่าจะหาย!