เราก็คนเหมือนกันเท่านั้นเอง ชนุ่น

เพราะโลกของกวีนั้นไม่เคยสวนกระแสของความจริง