หญิงไทยใจงาม(มั้ง)ตะลุยแดนเบียร์ apollopma

การใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาฝึกงานในเยอรมันตามสไตล์กะเหรี่ยงชาวไทยโง่อังกฤษ ภาษาเยอรมันไม่ได้เลย..