22 ปี แห่งการเติบโต Narawit Takame

"เพราะเป็นวัยรุ่น จึงเจ็บปวด" ความเรียงกึ่งไดอารี่เกี่ยวกับการเติบโตของเด็กชายสู่วัยรุ่น เพราะบางเรื่อง ต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม เราถึงจะเข้าใจมัน

ALL POSTS
Views