สวัสดี Polynomial

คงจะจริงว่ากับคำที่ว่า "การเริ่มต้นมันมักยากเสมอ" หลาย ๆ คนไม่เคยล้มเหลวเพียงเพราะไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยสักอย่าง แต่ถ้าลองคิดดี ๆ อีกครั้งว่าความล้มเหลวที่แท้จริงคือ "การไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเลย" ต่างหาก

ALL POSTS
Views