GRAVITY senseofthebitch

แรงดึงดูดพาให้เรามาพบกันอีกครั้งในเดือนมกราคม และจากกันไปในเดือนธันวาคม ยอมรับเถอะว่าเราต่างคนต่างหลงทาง แตกสลาย พยายามจะช่วยเหลือคนอื่น เพื่อให้ความแตกสลายของเราได้รับการเยียวยา แต่เรามันหลงทาง ไม่เจียมจริง ๆ

ALL POSTS
Views