มงแปลเพลง mrrollin

เน้นตีความตามความเข้าใจ ไม่เน้นถูกต้อง เอ้ย ล้อเล่น