Morocco Moment นพ.วันฉัตร ชินสุวาเทย์

ขี่อูฐฝ่าซาฮาร่าสุดยอดทะเลทรายระดับโลก เยือนช่องแคบยิบรอลตาร์จุดแบ่งทวีปแอฟริกากับยุโรป เริงร่าเล่นน้ำท้าความหนาวในมหาสมุทรแอตแลนติก ชมสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องสุดวิจิตรอลังการ ตามหาบ่อสีโบราณในเมืองหมื่นตรอกอายุพันปี ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในดินแดนมากสีสันที่ชื่อ 'โมร็อกโก’

ALL POSTS
Views