เรื่องเมื่อคืนJust Kris
001
 • คนเรายิ่งเห็น

  ยิ่งเป็น

  ยิ่งเปราะบาง

  ยิ่งหาพื้นที่เท่าไหร่ 

  ยิ่งรู้สึกว่าพื้นที่ของเรา ยิ่งน้อยลงทุกที

  เขียนเมื่อ 2005

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in