Journey Freeman Freeman

ชีวิตเสรีแหวกว่ายไปในสายธาร จะไปให้ทั่วทุกห้วยละหาน ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานอยู่กับสายชล