จิปาถะจากโลกวิญญาณ Fishovall

บทสนทนาสั้น ๆ ระหว่างเหล่าวิญญาณ บางครั้งก็กับมนุษย์ ในชั่วขณะหนึ่ง

Views