เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Write about Everythingmiocielo23
ตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง ของ Mind Set และ Attitude
 • ว่าด้วยเรื่องของ Mind Set และ Attitude
   ตอนที่ 1 She has an attitude!

   

  เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินคำศัพท์ Mindset และAttitude อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะได้ยินในที่ทำงานหรือบางครั้งเราเองก็เป็นคนหยิบเอามาใช้เองส่วนตัวแล้วก็มีคนเคยถามเช่นกันว่าจริงแล้ว Mindset และ Attitudesต่างกันอย่างไร

  ตามที่เข้าใจและได้ค้นคว้าเพิ่มเติมMindsetคือรูปแบบวิธีคิดของเราที่ช่วยให้เรามองเห็นเหตุการณ์คิดและกระทำเหตุการณ์ต่างในชีวิตเป็นรูปแบบการคิดที่ทำให้เราเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงชีวิตของเรา หากเล่าให้เข้าใจง่ายๆคือMindsetเป็นตัวกำหนดว่าเราจะแสดงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เราเจออย่างไรบ้างเรียกได้ว่า Mindsetเป็นตัวกำหนดชีวิตว่าจะทำให้เราคิดและตัดสินใจไปในทางไหน (Event->Mindset->Reaction) แต่ละคนก็มี Mindsetที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเชื่อลึกๆของแต่ละคนและการที่แต่ละคนให้ค่ากับสิ่งใดมากกว่ากัน

  ส่วน Attitudeหรือทัศนคตินั้นคือมุมมองที่คนคนหนึ่งมีต่อบุคคลอื่นสถานที่เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Subset ของ Mindset ก็ได้เพียงแต่ Attitude เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดกว่าในการแสดงออกทางพฤติกรรมปัจจัยภายนอกเองก็มีผลต่อการแสดงออกและเปลี่ยนแปลงของทัศนคติมากกว่าการเปลี่ยน Mindset ลักษณะของทัศนคติที่ว่าเช่นการน้อมรับฟังคำวิพากวิจารณ์อย่างสุภาพหรือแม้แต่การยิ้มให้คนแปลกหน้าก็ถือว่าเป็นลักษณะการแสดงออกของทัศคติแบบหนึ่ง

  บางคนจะมองว่า Attitude กับ Mindset นั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่แท้จริงแล้วสองสิ่งนี้แตกต่างกันพอสมควรทัศนคติในชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ Mindset,ทัศนคติในการมองว่าเราต้องกตัญญูไม่ใช่ Mindset แต่ Mindset จะเป็นการรวมเอาทัศนคติหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันบางคนอาจจะมีทัศนคติในการทำงานที่ต้องเนียบเรียบร้อยแต่เมื่อเป็นเรื่องส่วนตัวจะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆทัศนคติทั้งหมดของคนคนนี้จะเป็นการรวมก่อให้เกิดMindsetที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเอง

  แม้โดยหลักการแล้ว Attitude จะเป็นศัพท์ที่เอาไว้ใช้บอกท่าทีทัศนคติโดยทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติคำนี้มักจะถูกนำไปใช้เป็นแสลงในการอธิบายลักษณะท่าทีในทางลบของคนมากกว่าในเชิงว่าคนคนนั้นนั้นมีความเย่อหยิ่งเจ้ากี้เจ้าการหรือไม่สุภาพ เช่นHe has an attitude” หรือ “He’sgot an attitude” หมายความเขาคนนี้นี่ช่างเย่อหยิ่งเจ้ากี้เจ้าการเหลือเกิน

  ดังนั้นถ้ามีคนมาบอกว่า You have an attitude! อย่าพึ่งดีใจไปนะคะเขาอาจจะกำลังเหน็บเราว่าเธอนี่ช่างเรื่องมากเหลือเกินก็ได้


  ที่มา

  http://danascranton.com/what-is-mindset/

  https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=905

  https://chrisburston.com/how-to-change-mindset-and-attitude/

   

   

   

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in