เรื่องยาว SaLinsiree

ข้าได้เขียนเรื่องที่ไม่สั้นจนเกินไป แล้วเรียกมันว่า เรื่องยาว แต่ก็ไม่ได้ยาวมากนักในบางเรื่อง -หม่น เศร้า บ้างก็ไม่เศร้าเลย ข้าก็ไม่อาจมั่นใจได้ ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เขียนเกี่ยวกับอะไรในความรู้สึกที่ไหลวน ทั้งเศร้า ทุกข์ หม่นหมองหรือ สุขละเล็กละน้อยนั้น ก็คงต้องลองอ่านดู หากเจ้าไม่ลำบากที่จะอ่านและพิจารณาในสิ่งที่ข้าเขียน