เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เพลงเกาหลีในเพลย์ลิสต์ของชัยยะbaechangshi
LIFE AND TIME - 타인의 의지로 움직이는 삶(ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น)

 • LIFE AND TIME, "타인의 의지로 움직이는 삶(ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น)"(2014)

  날카로운 아침
  นัลคาโรอุน อาชิม
  เช้าที่แหลมคม

  거울 앞 얼굴을 문지르는 사람
  คออุรับ ออลกุรึล มุนจิรึนึน ซารัม
  คนที่ถูหน้าหน้ากระจก

  분주한 기분은 차창 밖을 느낄 순 없어
  พุนจูฮีน คีบูนึน ชาชัง บากึล นึกิล ซุน ออบซอ
  ใจที่วุ่นวาย รู้สึกถึงนอกหน้าต่างไม่ทัน

  평안은 그저 화면 안에
  เพียงอานึน คึจอ ฮัวเมียน อาเน
  ความสุขสบายอยู่แค่ในหน้าจอ


  멈춘 시계 예민해진 감정
  มอมชุน ชิเก เยมินแฮจิน คัมจอง
  นาฬิกาที่หยุดเดิน อารมณ์ที่อ่อนไหว

  경계를 늦출 순 없어
  เคียงเกรึล นึชุลซุน ออบซอ
  ผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ได้

  TV로 마취되는 자아
  ทีวีโร มาชุยดเวนึน ชาอา
  อีโก้ที่ชาด้วย TV

  타인의 의지로 또 다시 잠이 든다
  ทาอินึย อึยจิโร โต ทาชิ ชามิดึนดา
  ก็จะนอนหลับด้วยเจตนาของผู้อื่น


  잊혀진 꿈은 어디 처박혀 있는지
  อิชอจิน กูมึน ออดี ชอบาเคีย อินนึนจี
  ความฝันที่ถูกลืมหมกตัวอยู่ที่ไหน

  지난밤 꿈 속엔 무엇이 보였는지
  ชีนัมบัม กุม โซเกน มูออชิ โบยอนนึนจี
  ในฝันเมื่อคืนเห็นอะไรบ้าง

  오늘도 술잔엔 변명만 가득한지
  โอนึลโด ซุลจาเนน เบียนเมียงมัน คาดึคันจี
  วันนี้ก็มีแต่คำแก้ตัวในแก้วเหล้าหรือ

  또 쓰러진 채로 후회만 반복할지
  โต ซึรอจิน แชโร ฮุฮเวมัน พันโบคัลจี
  จะนอนคว่ำลุกไม่ขึ้นเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือ


  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  의지로 움직이는 삶
  อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนา


  멈춘 시계 예민해진 감정
  มอมชุน ชิเก เยมินแฮจิน คัมจอง
  นาฬิกาที่หยุดเดิน อารมณ์ที่อ่อนไหว

  경계를 늦출 순 없어
  เคียงเกรึล นึชุลซุน ออบซอ
  ผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ได้

  TV로 마취되는 자아
  ทีวีโร มาชุยดเวนึน ชาอา
  อีโก้ที่ชาด้วย TV

  타인의 의지로 또 다시 잠이 든다
  ทาอินึย อึยจิโร โต ทาชิ ชามิดึนดา
  ก็จะนอนหลับด้วยเจตนาของผู้อื่น


  잊혀진 꿈은 어디 처박혀 있는지
  อิชอจิน กูมึน ออดี ชอบาเคีย อินนึนจี
  ความฝันที่ถูกลืมหมกตัวอยู่ที่ไหน

  지난밤 꿈 속엔 무엇이 보였는지
  ชีนัมบัม กุม โซเกน มูออชิ โบยอนนึนจี
  ในฝันเมื่อคืนเห็นอะไรบ้าง

  오늘도 술잔엔 변명만 가득한지
  โอนึลโด ซุลจาเนน เบียนเมียงมัน คาดึคันจี
  วันนี้ก็มีแต่คำแก้ตัวในแก้วเหล้าหรือ

  또 쓰러진 채로 후회만 반복할지
  โต ซึรอจิน แชโร ฮุฮเวมัน พันโบคัลจี
  จะนอนคว่ำลุกไม่ขึ้นเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือ


  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  타인의 의지로 움직이는 삶
  ทาอีเน อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนาของผู้อื่น

  의지로 움직이는 삶
  อึยจีโร อุมจีกีนึน ซัม
  ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยเจตนา


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in