เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เพลงเกาหลีในเพลย์ลิสต์ของชัยยะbaechangshi
산울림(Sanulrim) - 내겐 사랑은 너무 써(รักมันขมเหลือเกิน)

 • 산울림, "내게 사랑은 너무 써(รักมันขมเหลือเกิน)"(1982)

  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 어리거든요
  อาจิก ชอน ออรีกอดึนโย
  ฉันยังเด็กอยู่นี่ครับ

  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 눈이 여려요
  อาจิก ชอน นูนี ยอเรียโย
  ตาฉันยังเด็กอยู่ครับ


  한 잎 지면
  ฮันนิบ ชิเมียน
  ใบไม้ร่วงใบหนึ่ง

  한 방울 눈물이 나요
  ฮันบางุล นุมมูรี นาโย
  น้ำตาก็ตกตามหนึ่งหยด

  슬픈 영활 보면
  ซึลพึน ยองฮัวรึล โบเบียน
  ดูหนังเศร้าเรื่องหนึ่ง

  온 종일 우울해요
  อนจงอิล อูอุแรโย
  จะเศร้าตามตลอดทั้งวัน

  거리에서 한 번 마주친 눈빛이
  คอรีเอซอ ฮัมบอน มาจูชิน นุมบีชี
  สายตาที่สบกันครั้งเดียวบนถนน

  아직도 생각이 나요
  อาจิกโต แซงกากี นาโย
  ฉันยังลืมมันไม่ลง

  만약에 사랑에 빠진다면
  มาเนียเก ซาราเง ปาจินดาเมียน
  ถ้าฉันจะหลงรักเมื่อไรก็ตาม

  온통 그 모습 뿐일 거예요
  อนทง คึ โมซึบปูนิล กอเยโย
  ในหัวฉันจะมีแต่เรื่องนั้น


  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 어리거든요
  อาจิก ชอน ออรีกอดึนโย
  ฉันยังเด็กอยู่นี่ครับ

  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 눈이 여려요
  อาจิก ชอน นูนี ยอเรียโย
  ตาฉันยังเด็กอยู่ครับ


  한 잎 지면
  ฮันนิบ ชิเมียน
  ใบไม้ร่วงใบหนึ่ง

  한 방울 눈물이 나요
  ฮันบางุล นุมมูรี นาโย
  น้ำตาก็ตกตามหนึ่งหยด

  슬픈 영활 보면
  ซึลพึน ยองฮัวรึล โบเบียน
  ดูหนังเศร้าเรื่องหนึ่ง

  온 종일 우울해요
  อนจงอิล อูอุแรโย
  จะเศร้าตามตลอดทั้งวัน

  거리에서 한 번 마주친 눈빛이
  คอรีเอซอ ฮัมบอน มาจูชิน นุมบีชี
  สายตาที่สบกันครั้งเดียวบนถนน

  아직도 생각이 나요
  อาจิกโต แซงกากี นาโย
  ฉันยังลืมมันไม่ลง

  만약에 사랑에 빠진다면
  มาเนียเก ซาราเง ปาจินดาเมียน
  ถ้าฉันจะหลงรักเมื่อไรก็ตาม

  온통 그 모습 뿐일 거예요
  อนทง คึ โมซึบปูนิล กอเยโย
  ในหัวฉันจะมีแต่เรื่องนั้น


  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 어리거든요
  อาจิก ชอน ออรีกอดึนโย
  ฉันยังเด็กอยู่นี่ครับ

  내겐 사랑은 너무 써
  แนเก ซารางึน นอมู ซอ
  สำหรับฉันรักมันขมเหลือเกิน

  아직 전 눈이 여려요
  อาจิก ชอน นูนี ยอเรียโย
  ตาฉันยังเด็กอยู่ครับ
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in