DREAM CRUSHER ภารกิจ ยุติฝัน วิชัย

หนังสือที่จะมาตบหน้าให้เราตื่น เปิดโปงดาร์คไซด์ของอาชีพและสิ่งที่เราปรารถนาในสไตล์ของ วิชัย นักเขียนฝีปากจัดที่ไปสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายอาชีพ และชำแหละสารพัดเป้าหมายในชีวิตที่เราคัดสรรมาให้คุณตัดสินใจว่าจะฝันต่อหรือหยุดฝันดี

ALL POSTS
Views