คำไหน - คำนั้น (พจนานุกรมฉบับคำทับศัพท์)BUNBOOKISH
introductionอินโทรดักชั่น(n.)เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in