คำไหน - คำนั้น (พจนานุกรมฉบับคำทับศัพท์) ทีมกองบรรณาธิการ

พจนานุกรมฉบับคำทับศัพท์ รวบรวมจากคำที่มักพบบ่อยในชีวิตประจำวันปัจจุบัน เช่น facebook ทำไมต้องเขียนว่า เฟซบุ๊ก ไม่ใช่เฟสบุ๊ค อธิบายพร้อมหลักการเขียนคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย

Views