#วิรัลอ่านa week before valentine
เล่มที่สิบเจ็ด - ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้

 • เชื่อว่าทุกคนต้องเคยประสบปัญหา วางแผนงานมาเสียดิบดี แต่สุดท้ายคนรอบข้างไม่เข้าใจ หรือผลไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คาด

  หรือไม่ก็ คิดว่าถึงแม้เราจะไม่ได้วางแผนมาอย่างชัดเจน แต่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานที่ทำงานกันมานาน คงจะเข้าใจเราแหละ

  แต่ ไม่ เขาไม่เข้าใจ เกิดปัญหา งานการไม่เสร็จ สรุปสิ่งที่วาดฝันไว้ก็พังหมด  ทั้งหมดเริ่มมาจากความขัดแย้งเล็ก ๆ ที่เรียกง่าย ๆ ว่า "ความเข้าใจไม่ตรงกัน"

  'Dry & Wet ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้' จะจำแนกรูปแบบพฤติกรรมของคนออกเป็น 2 ประเภท พร้อมกับนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา แก่นหลักจริง ๆ คือการแสดงพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งเกินไปจนสุดโต่งจะก่อให้เกิดปัญหา เพราะคนอีกประเภทที่มีวิธีคิดและการกระทำต่างกันไม่เข้าใจ ดังนั้น วิธีการแก้คือ ใช้รูปแบบการกระทำที่ตรงข้ามกับที่เราเป็นอยู่มาปรับใช้ ว่าง่าย ๆ ก็ใจเขาใจเรานั่นแหละ

  ในหนังสือมีสถานการณ์ตัวอย่างแตกต่างกันไป ทั้งที่ทำงาน หรือในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นชัดกว่าเดิมว่า ทุกที่บนโลก ทุกสังคม มีความขัดแย้ง เพราะเราต่างเติบโตขึ้นมาแตกต่างกัน ดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันบ้าง

  แต่ถ้าพยายามปรับตัวเข้าหากัน คิดถึงอีกฝ่ายให้มากขึ้น ก็ต้องคุยกันได้อย่างแน่นอน  หัวร้อนมากไปก็ไม่ดี ใจเย็นเกินไปก็ไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างมีวิธีคิดของตัวเอง แต่ถ้าทำแต่แบบที่ตัวเองคิดโดยไม่สนคนอื่นเลย โลกคงไม่น่าอยู่ เพราะอย่างน้อยตัวเราเองนี่แหละจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลย

  พึงระลึกไว้ว่า ทุกคนแตกต่างกัน การจะเข้าหาใครสักคน ต้องเข้าใจความเป็นเขาขึ้นสักนิด และหากไม่รู้ว่าควรจะจัดการยังไง คิดว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยได้พอสมควรเลยแหละ  Yamashita, Kunikazu.  (2561).  Dry & Wet ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้.  ฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร แปล.  กรุงเทพฯ: มูฟ พับลิชชิิ่ง.

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in