My First Storysugarsongmusic
แปลเพลง 你别知道 (เธออย่ารู้เลย)- HAO GIRLS ประกอบซีรี่ย์ 《民国少年侦探社》
 • ช่วงนี้ฟังเพลงนี้บ่อย บวกกับพึ่งดูซีรี่ย์จบด้วย แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้น่ารักดี จึงอยากลองแปลดูค่ะ  暗恋被发现

  Ànliàn pī fà xiàn

  ถูกจับได้ว่าแอบรัก

  没什么大不了

  Méishénme dàbùliǎo

  ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

  手里总有样东西

  Shǒu lǐ zǒng yǒu yàng dōngxī

  ทั้งที่มีของอยู่ในมือ

  装作在翻找

  Zhuāng zuò zài fān zhǎo

  แต่แสร้งทำเป็นพลิกหา


  眼神却 一直瞟

  Yǎnshén què yīzhí piǎo

  สายตากลับชำเลืองมองตลอด

  谁会让 你知道

  Shéi huì ràng nǐ zhīdào

  ใครกันนะที่ทำให้เธอรู้

  这微妙 你敢 意会 不到

  Zhè wéimiào nǐ gǎn yì huì bù dào

  เธอไม่กล้ารับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนนี้


  表白的力道

  Biǎobái de lìdào

  พลังของการสารภาพ

  可以小霸道

  Kěyǐ xiǎo bàdào

  สามารถเป็นไปได้ดั่งใจ

  以后的每秒

  Yǐhòu de měi miǎo

  ทุกวินาทีจากนี้

  需要你护好

  Xūyào nǐ hù hǎo

  จะต้องดูแลเธอให้ดี


  才不管谁阻挠

  Cái bùguǎn shéi zǔnáo

  ไม่ว่าใครจะกีดกัน

  手不松开一毫

  Shǒu bù sōng kāi yī háo

  จะไม่ปล่อยมือ

  你是最想要 的得到

  Nǐ shì zuì xiǎng yào de dédào

  เธอคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุด


  就想要暖暖的暖暖的一个抱抱

  Jiù xiǎng yào nuǎn nuǎn de nuǎn nuǎn de yīgè bào bào

  ต้องการไออุ่นจากอ้อมกอดที่อบอุ่น

  就想要喃喃的喃喃的静静悄悄

  Jiù xiǎng yào nán nán de nán nán de jìng jìng qiāoqiāo

  ต้องการเสียงพูดพึมพำในความเงียบสงัด

  在你身边的心跳

  Zài nǐ shēnbiān de xīntiào

  ใจเต้นเมื่ออยู่ข้างเธอ

  总能互相听到

  Zǒng néng hùxiāng tīng dào

  จนสามารถได้ยินซึ่งกันและกัน

  就让我当个无关却紧要 的角色就好

  Jiù ràng wǒ dāng gè wúguān què jǐnyào de juésè jiù hǎo

  แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่กลับมีบทบาทสำคัญ


  暗恋被发现

  Ànliàn pī fà xiàn

  ถูกจับได้ว่าแอบรัก

  没什么大不了

  Méishénme dàbùliǎo

  ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

  手里总有样东西

  Shǒu lǐ zǒng yǒu yàng dōngxī

  ทั้งที่มีของอยู่ในมือ

  装作在翻找

  Zhuāng zuò zài fān zhǎo

  แต่แสร้งทำเป็นพลิกหา


  眼神却 一直瞟

  Yǎnshén què yīzhí piǎo

  สายตากลับชำเลืองมองตลอด

  谁会让 你知道

  Shéi huì ràng nǐ zhīdào

  ใครกันนะที่ทำให้เธอรู้

  这微妙 你敢 意会 不到

  Zhè wéimiào nǐ gǎn yì huì bù dào

  เธอไม่กล้ารับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนนี้


  表白的力道

  Biǎobái de lìdào

  พลังของการสารภาพ

  可以小霸道

  Kěyǐ xiǎo bàdào

  สามารถเป็นไปได้ดั่งใจ

  以后的每秒

  Yǐhòu de měi miǎo

  ทุกวินาทีจากนี้

  需要你护好

  Xūyào nǐ hù hǎo

  จะต้องดูแลเธอให้ดี


  才不管谁阻挠

  Cái bùguǎn shéi zǔnáo

  ไม่ว่าใครจะกีดกัน

  手不松开一毫

  Shǒu bù sōng kāi yī háo

  จะไม่ปล่อยมือ

  你是最想要 的得到

  Nǐ shì zuì xiǎng yào de dédào

  เธอคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุด


  就想要暖暖的暖暖的一个抱抱

  Jiù xiǎng yào nuǎn nuǎn de nuǎn nuǎn de yīgè bào bào

  ต้องการไออุ่นจากอ้อมกอดที่อบอุ่น

  就想要喃喃的喃喃的静静悄悄

  Jiù xiǎng yào nán nán de nán nán de jìng jìng qiāoqiāo

  ต้องการเสียงพูดพึมพำในความเงียบสงัด

  在你身边的心跳

  Zài nǐ shēnbiān de xīntiào

  ใจเต้นเมื่ออยู่ข้างเธอ

  总能互相听到

  Zǒng néng hùxiāng tīng dào

  จนสามารถได้ยินซึ่งกันและกัน

  就让我当个无关却紧要 的角色就好

  Jiù ràng wǒ dāng gè wúguān què jǐnyào de juésè jiù hǎo

  แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่กลับมีบทบาทสำคัญ


  就想要暖暖的暖暖的一个抱抱

  Jiù xiǎng yào nuǎn nuǎn de nuǎn nuǎn de yīgè bào bào

  ต้องการไออุ่นจากอ้อมกอดที่อบอุ่น

  就想要喃喃的喃喃的静静悄悄

  Jiù xiǎng yào nán nán de nán nán de jìng jìng qiāoqiāo

  ต้องการเสียงพูดพึมพำในความเงียบสงัด

  在你身边的心跳

  Zài nǐ shēnbiān de xīntiào

  ใจเต้นเมื่ออยู่ข้างเธอ

  总能互相听到

  Zǒng néng hùxiāng tīng dào

  จนสามารถได้ยินซึ่งกันและกัน

  就让我当个无关却紧要

  Jiù ràng wǒ dāng gè wúguān què jǐnyào 

  แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่กลับสำคัญ


  就想要暖暖的暖暖的一个抱抱

  Jiù xiǎng yào nuǎn nuǎn de nuǎn nuǎn de yīgè bào bào

  ต้องการไออุ่นจากอ้อมกอดที่อบอุ่น

  就想要喃喃的喃喃的静静悄悄

  Jiù xiǎng yào nán nán de nán nán de jìng jìng qiāoqiāo

  ต้องการเสียงพูดพึมพำในความเงียบสงัด

  在你身边的心跳

  Zài nǐ shēnbiān de xīntiào

  ใจเต้นเมื่ออยู่ข้างเธอ

  总能互相听到

  Zǒng néng hùxiāng tīng dào

  จนสามารถได้ยินซึ่งกันและกัน

  就让我当个无关却紧要 的角色就好

  Jiù ràng wǒ dāng gè wúguān què jǐnyào de juésè jiù hǎo

  แม้ว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่กลับมีบทบาทสำคัญ  ***หากมีการแปลผิดพลาด ต้องขออภัยด้วยนะคะ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in