My First Storysugarsongmusic
แปลเพลง 再说一遍我爱你 (พูดว่ารักฉันอีกครั้ง)-杨小曼 • 我不嫌星星太多   

  Wǒ bù xián xīng xīng tài duō

  ฉันไม่คิดว่าจะมีดาวมากมาย

  每一颗都闪烁著情意

  Měi yī kē dōu shǎn shuò zhe qíng yì

  ทุกดวงล้วนเปล่งแสงระยิบระยับด้วยความรัก

  心的周围那么安静

  xīn de zhōu wéi nà me ān jìng

  ในใจสงบเช่นนี้

  好想听到你的低语

  hǎo xiǎng tīng dào nǐ de dī yǔ

  จึงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของเธอ


  我不嫌花儿太多

  Wǒ bù xián huā er tài duō

  ฉันไม่คิดว่าจะมีดอกไม้มากมาย

  每一朵都盛开着春意

  měi yī duǒ dōu shèng kāi zhe chūn yì

  ทุกดอกล้วนผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ

  爱的原野充满活力

  ài de yuán yě chōng mǎn huó lì

  ทุ่งแห่งรักที่เต็มไปด้วยพลัง

  让我感受你的美丽

  ràng wǒ gǎn shòu nǐ de měi lì

  ฉันรับรู้ได้ถึงความงดงามของเธอ


  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我听不够的一支歌曲

  zhè shì wǒ tīng bù gòu de yī zhī gē qǔ

  บทเพลงนี้ฉันฟังเท่าไหร่ก็มิเพียงพอ

  只要心也真只要情不移

  Zhǐ yào xīn yě zhēn zhǐ yào qíng bù yí

  ตราบใดที่ใจยังแน่วแน่ 

  就没有什么不可以

  jiù méi yǒu shé me bù kě yǐ

  ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้


  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我恋不够的一份痴迷

  zhè shì wǒ liàn bù gòu de yī fèn chī mí

  ความหลงใหลในรักนี้ของฉันไม่มีที่สิ้นสุด   

  爱着你的我爱着我的你

  Ài zhe nǐ de wǒ ài zhe wǒ de nǐ

  ฉันที่รักคุณ คุณที่รักฉัน

  一生相守红尘里

  yī shēng xiàng shǒu hóng chén 

  อยู่เคียงกันในโลกนี้ตราบชั่วนิรันดร์


  我不嫌花儿太多

  Wǒ bù xián huā er tài duō

  ฉันไม่คิดว่าจะมีดอกไม้มากมาย

  每一朵都盛开着春意

  měi yī duǒ dōu shèng kāi zhe chūn yì

  ทุกดอกล้วนผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ

  爱的原野充满活力

  ài de yuán yě chōng mǎn huó lì

  ทุ่งแห่งรักที่เต็มไปด้วยพลัง

  让我感受你的美丽

  ràng wǒ gǎn shòu nǐ de měi lì

  ฉันรับรู้ได้ถึงความงดงามของเธอ

   

  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我听不够的一支歌曲

  zhè shì wǒ tīng bù gòu de yī zhī gē qǔ

  บทเพลงนี้ฉันฟังเท่าไหร่ก็มิเพียงพอ

  只要心也真只要情不移

  Zhǐ yào xīn yě zhēn zhǐ yào qíng bù yí

  ตราบใดที่ใจยังแน่วแน่ 

  就没有什么不可以

  jiù méi yǒu shé me bù kě yǐ

  ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

   

  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我恋不够的一份痴迷

  zhè shì wǒ liàn bù gòu de yī fèn chī mí

  ความหลงใหลในรักนี้ของฉันไม่มีที่สิ้นสุด   

  爱着你的我爱着我的你

  Ài zhe nǐ de wǒ ài zhe wǒ de nǐ

  ฉันที่รักคุณ คุณที่รักฉัน

  一生相守红尘里

  yī shēng xiàng shǒu hóng chén 

  อยู่เคียงกันในโลกนี้ตราบชั่วนิรันดร์


  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我听不够的一支歌曲

  zhè shì wǒ tīng bù gòu de yī zhī gē qǔ

  บทเพลงนี้ฉันฟังเท่าไหร่ก็มิเพียงพอ

  只要心也真只要情不移

  Zhǐ yào xīn yě zhēn zhǐ yào qíng bù yí

  ตราบใดที่ใจยังแน่วแน่ 

  就没有什么不可以

  jiù méi yǒu shé me bù kě yǐ

  ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

   

  请对我再说一遍我爱你

  Qǐng duì wǒ zài shuō yī biàn wǒ ài nǐ

  ขอให้ฉันได้บอกว่าฉันรักเธออีกครั้ง

  这是我恋不够的一份痴迷

  zhè shì wǒ liàn bù gòu de yī fèn chī mí

  ความหลงใหลในรักนี้ของฉันไม่มีที่สิ้นสุด   

  爱着你的我爱着我的你

  Ài zhe nǐ de wǒ ài zhe wǒ de nǐ

  ฉันที่รักคุณ คุณที่รักฉัน

  一生相守红尘里

  yī shēng xiàng shǒu hóng chén 

  อยู่เคียงกันในโลกนี้ตราบชั่วนิรันดร์

  一生相守红尘里

  yī shēng xiàng shǒu hóng chén 

  อยู่เคียงกันในโลกนี้ตราบชั่วนิรันดร์  *ฝึกแปลครั้งแรกหากผิดพลาดตรงไหนบอกได้เลยนะคะ*

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in