โลมา...พาอ่าน โลมาป(ล)าสุข

“อ่านหนังสือ” แล้ว...มา “เล่า” “เม้าท์” สไตล์...“โลมา” >>> เพราะ “การอ่าน” ทำให้ “ชีวิต” “ก้าว” ไป "ข้างหน้า” >>> “อ่าน อ่าน อ่าน” เรามา “อ่านหนังสือ” กันเถอะ... :)

ALL POSTS
Views