เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เรื่องเล่าจากโลกสีเทาCruella
HELLO PRIDE MONTH 2021
 • สวัสดีเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้ง สำหรับความหมายของเดือนนี้ หลายๆเพจก็คงออกมาพูดกันมากแล้ว ดังนั้น! ครั้งนี้เราจะไม่ได้พูดถึงประวัติของเดือนนี้ หรือ การจัดงาน การเฉลิมฉลองแต่อย่างใด แต่ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ ชาวLGBTQโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ทำการออกมาเรียกร้อง ถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอยู่ในชีวิตของตนเอง และใช่ค่ะ เรากำลังพูดถึง  #สมรสเท่าเทียม กันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่พวกเรานั้นเรียกร้องและส่งเสียงไปยังรัฐบาล เพื่อที่ผลัดดัน #สมรสเท่าเทียม นั้นมีอะไรกันบ้าง 

  ทำไมถึงต้องการกฏหมาย #สมรสเท่าเทียม 

  1. หากอีกฝ่ายป่วยหนักไม่ได้สติ แพทย์ต้องขอความเห็นเพื่อตัดสินใจเรื่องการรักษา ไม่ว่าจะเป็นผ่าตัด ให้ยา หรือหยุดรักษาในกรณีเร่งด่วน ที่บางครั้งการตัดสินใจอาจมีผลกับความเป็นความตาย แพทย์ไม่อาจฟังความเห็นจากคู่ชีวิตที่ไม่มีทะเบียนหลักฐาน

  2. กรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถมาแจ้งความเองได้ จะสามารถให้คู่สมรสแจ้งความแทนได้

  3. มีสิทธิในการจัดการศพ เช่น การรับศพออกจากโรงพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ การขอออกใบมรณะบัตร

  4. ใช้สถานะสมรสในการลดหย่อนภาษีได้

  5. หากฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิรับมรดกก่อนทายาทลำดับอื่น

  6. กู้เงินซื้อบ้านและทำประกันชีวิตร่วมกันได้

  7. สามารถเบิกประกันสังคมให้คู่สมรสของตัวเองได้

  8. จดทะเบียนทำธุรกิจร่วมกัน ฉันท์คู่สมรส ไม่ใช่เพื่อนร่วมธุรกิจ 

  9. มีสิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรมหรืออุปการะเมื่อพร้อม

  10. คู่สมรส มีสิทธิ์ตัดสินใจ และรับผลประโยชน์มากกว่าญาติ

  11. สิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เนื่องจากทรัพย์สินที่หามานั้นเป็นเจ้าของกันคนละครึ่ง การจัดการทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น การซื้อขายที่ดิน 

  12. “สินสมรส” ผลทางกฎหมายคือ สินสมรสทุกอย่างทั้งสองคนเป็นเจ้าของคนละครึ่ง เพราะถือว่าสองคน “ทำมาหาได้ร่วมกัน”

  13. สิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู คู่สมรสมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน หากฝ่ายใดไม่ดูแลอีกฝ่าย จนได้รับความเดือดร้อน สามารถฟ้องหย่าได้ และฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้

  14. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

  15. หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งตายไปแล้ว แต่ถูกคนเอาไปว่ากล่าวจนเสียหาย คู่สมรสที่ยังอยู่ย่อมเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 327 

  16. มีสิทธิ์ดำเนินคดีแทน ในกรณีที่ผู้เสียหายดำเนินคดีค้างไว้แล้วตายก่อนคดีจบ และสามารถร้องขอให้ศาลทุเลาการจำคุกเพื่อสุขภาพของคู่สมรสได้

  17. สิทธิเข้าเยี่ยมในเรือนจำกรณีที่นักโทษป่วย กรณีนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วเจ็บป่วย ระเบียบของกรมราชทัณฑ์กำหนดให้คนที่เข้าเยี่ยมได้มีเฉพาะญาติสนิท และคู่สมรสเท่านั้น

  18. ถ้าคนต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับคนไทย สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้ และสามารถขออยู่ในประเทศไทยกับคู่ของตนได้ คู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิแปลงสัญชาติและสิทธิอยู่ในประเทศไทย ในฐานะคนสัญชาติไทย

  19. สิทธิในการขอวีซ่าเดินทาง การขอวีซ่าเดินทางไปในบางประเทศต้องตรวจสอบยอดเงินในบัญชีด้วย ซึ่งคู่สมรสสามารถยื่นบัญชีของคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นหลักฐานได้

  20. มีสิทธิในการขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว หากคนในครอบครัวมีเรื่องบาดหมางกันทั้งทางทรัพย์สินและทางอาญา ต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว 

  ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขึ้นศาลพิเศษนี้ได้

  21 . สิทธิได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

  22. การจดทะเบียนสมรส เป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายของบ้านเมืองสามารถรองรับสถานภาพของคู่ชีวิตทุกแบบได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทำให้คู่ชีวิตทุกรูปแบบมีพื้นที่ของตัวเอง และสามารถเปิดเผยสถานภาพของตัวเองต่อสังคมได้มากขึ้น

  23.  คู่ที่จดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถจดทะเบียนกับคนอื่นได้อีกไม่ว่าเป็นเพศใด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงไปอยู่กินกับคนอื่นทั้งที่ตัวเองมีคู่อยู่แล้ว

  24. เมื่อจดทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะทางทะเบียนได้ นอกจากนี้สำหรับคู่ที่จดทะเบียนแล้วแม้ครอบครัวไม่ยอมรับ ครอบครัวก็ไม่สามารถบังคับให้จดทะเบียนสมรสกับคนอื่นได้

  *วัฒนธรรมของสังคมที่ออกแบบมาให้คนที่เป็นคู่ชีวิตกันต้องช่วยเหลือดูแลแบ่งปันทุกข์สุขซึ่งกันและกัน

  ถ้ายังไม่มีกฎหมายใดมารับรองสถานะ ให้คู่ชีวิต LGBTQ+ ทำกิจการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคู่ชีวิตเพศชายหญิง ก็เท่ากับกฎหมายที่มีอยู่นั้นขัดแย้งกันเอง* 


  เราสามารถที่เฉลิมฉลองและเรียกร้องสิทธิไปพร้อมกันได้ค่ะ เดือนแห่งความภาคภูมิใจและเราจะสามารถภาคภูมิใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อมีกฏหมายมารองรับในสิ่งที่พวกเราเป็นและสิ่งพวกเรานั้นร้องขอมาโดยตลอด 


  สวัสดีเดือน Pride Month 2021


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in