Cat Study วิชาแนะแมว ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

CAT STUDY วิชาแนะแมว' คอมิกเอสเสเคล้าเสียงเมี้ยวของ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ที่เล่าเรื่องราวของการพบกับแมวตัวหนึ่งชื่อ 'โคขุน' (ขอย้ำว่า นี่-คือ-ชื่อ-แมว) และการแนะแนวเจ้าของแมวมือใหม่ ตั้งแต่วิธีแรกเริ่ม อย่างการได้มาซึ่งแมว การตั้งชื่อ การเตรียมที่อยู่ การละเล่น ไปจนถึงการทำลูก!

ALL POSTS
Views
Teaser