เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
ข้อมูลที่น่าสนใจใน FM2023Edkeah Woodwaste
3.3 ข้อมูล บุคลิกของนักเตะ (Player Personality) ใน FM2023 part 3 - บุคลิก และการรับมือกับสื่อ
 • การที่เราจะรับมือผู้เล่นได้อย่างถูกต้อง เราจำเป็นต้องรู้ว่าแต่ละคนมีบุคลิกเป็นอย่างไร เราสามารถตรวจสอบบุคลิกนักเตะได้ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้เล่น จากการรายงานของแมวมอง จากการออกสื่อต่างๆ 

  บุคลิกต่างๆจะถูกกำหนดโดย ค่าพลังที่ซ่อนอยู่ 7 ค่า
   • Ambition ความทะเยอะทะยาน
   • Controversy การโต้เถียง
   • Loyalty ความซื่อสัตย์
   • Pressure ความต้านทานแรงกดดัน
   • Professionalism ความเป็นมืออาชีพ
   • Sportsmanship ความมีน้ำใจนักกีฬา
   • Temperament การควบคุมอารมณ์

  และ ค่าพลัง Mental อีก 2 ค่า
   • Determination ความมุ่งมั่น
   • Leadership ความเป็นผู้นำ

  โดยบุคลิกแต่ละประเภทจะสัมพันธ์กับค่าพลังดังนี้

  บุคลิกเชิงบวก

  Model Citizen - บุคคลตัวอย่าง
  มีความเป็นต้นแบบพลเมืองที่ดี เป็นบุคคลคุณภาพ ควรเอาเป็นแบบอย่าง การันตีความสำเร็จได้เลย
  • Ambition = 12 - 20
  • Determination = 14 - 20
  • Loyalty = 15 - 20
  • Pressure = 14 - 20
  • Professionalism = 15 - 20
  • Sportsmanship = 15 - 20
  • Temperament = 15 - 20

  Perfectionist - ผู้เสพติดความสมบูรณ์แบบ
  • Ambition = 14 - 20
  • Determination = 14 - 20
  • Professionalism = 14 - 20
  • Temperament = 1 - 9

  Resolute - เด็ดเดี่ยว
  • Ambition = 5 - 20
  • Determination = 15 - 17
  • Pressure = 1 - 16
  • Professionalism = 15 - 20
  • Sportsmanship = 12 - 20

  Model Professional - ต้นแบบมืออาชีพ
  • Professionalism = 20
  • Temperament = 10 - 20

  Professional - มืออาชีพ
  • Professionalism = 18 - 19
  • Temperament = 10 - 20

  Fairly Professional - ค่อนข้างมืออาชีพ
  • Determination = 1 - 14
  • Professionalism = 15 - 20

  Spirited - ใจสู้
  เล่นได้แม้ในสภาวะกดดัน ถูกรบกวน หรือกำลังเสียเปรียบ
  • Determination = 1 - 17
  • Pressure = 15 - 20
  • Professionalism = 11 - 17
  • Sportsmanship = 1 - 14
  • Temperament = 10 - 20

  Driven - มุ่งมั่น
  มีความตั้งใจสูง
  • Ambition = 12 - 20
  • Determination = 17 - 20

  Determined - มีความพยายาม
  • Ambition = 1 - 11
  • Determination = 17 - 20

  Fairly Determined - ค่อนข้างมีความพยายาม
  • Determination = 15 - 17
  • Pressure = 1 - 16
  • Professionalism = 1 - 14
  • Sportsmanship = 5 - 20

  Iron Willed - หนักแน่น ใจเพชร
  ไม่สั่นไหว แม้ในสภาวะกดดันที่สุด
  • Determination = 15 - 17
  • Pressure = 20
  • Sportsmanship = 5 - 20

  Resilient - ยืดหยุ่น
  • Ambition = 8 - 20
  • Determination = 15 - 17
  • Pressure = 17 - 20
  • Sportsmanship = 5 - 20

  Charismatic Leader - ผู้นำที่น่าหลงไหล
  • Leadership = 18 - 20
  • Sportsmanship = 18 - 20
  • Temperament = 18 - 20

  Born Leader - เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ
  • Determination = 20
  • Leadership = 20

  Leader - มีความเป็นผู้นำ
  • Leadership = 19 - 20

  Very Ambitions - ทะเยอะทะยานสูง
  • Ambition = 20
  • Determination = 1 - 17
  • Loyalty = 1 - 10

  Ambitious - มีความทะเยอะทะยาน
  • Ambition = 16 - 20
  • Determination = 1 - 17
  • Loyalty = 1 - 10

  Fairly Ambitious - ค่อนข้างทะเยอะทะยาน
  • Ambition = 15 - 20
  • Determination = 1 - 14
  • Professionalism = 1 - 14

  Fickle (Newgen Players Only) - เหลาะแหละ (เฉพาะผู้เล่นที่ gen ขึ้นมา)
  มีความทะเยอะทะยาน แต่ความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ และระเบียบวินัยไม่ค่อยสูง
  • Ambition = 15 - 20
  • Determination = 1 - 14
  • Loyalty = 1 - 14
  • Professionalism = 1 - 14

  Mercenary (Newgen Players Only) - มือปืนรับจ้าง (เฉพาะผู้เล่นที่ gen ขึ้นมา)
  ทะเยอะทะยาน แต่ขาดความซื่อสัตย์ ใครจ้างแพงก็พร้อมทำงานให้
  • Ambition = 16 - 20
  • Determination = 1 - 17
  • Loyalty = 1 - 3


  บุคลิกเชิงลบ

  Slack 
  (Newgen Players Only) - เกียจคร้าน
  ไม่มีความเป็นมืออาชีพ
  • Determination = 1 - 9
  • Professionalism = 1
  • Temperament = 5 - 20

  Casual (Newgen Players Only) - อินดี้
  ความเป็นมืออาชีพต่ำ
  • Determination = 1 - 9
  • Professionalism = 1 - 4
  • Temperament = 5 - 20

  Temperamental (Newgen Players Only) - เจ้าอารมณ์
  หัวร้อน ควบคุมอารมณ์ไม่เป็น
  • Professionalism = 1 - 10
  • Temperament = 1 - 4

  Easily Discouraged (Newgen Players Only) - ขี้แพ้
  ไม่มีความตั้งใจ
  • Ambition = 1 - 10
  • Determination = 1
  • Professionalism = 5 - 20
  • Sportsmanship = 1 - 17

  Low Determination (Newgen Players Only) - ความพยายายามต่ำ
  • Ambition = 1 - 10
  • Determination = 1 - 5
  • Professionalism = 5 - 20
  • Sportsmanship = 1 - 17

  Spineless (Newgen Players Only) - ใจเสาะ
  รับความกดดันไม่ได้
  • Determination = 1 - 10
  • Pressure = 1
  • Professionalism = 5 - 20
  • Sportsmanship = 1 - 17

  Low Self-Belief (Newgen Players Only) - ความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำ
  ทนแรงกดดันได้ไม่ดี
  • Determination = 1 - 10
  • Pressure = 1 - 3
  • Professionalism = 5 - 20
  • Sportsmanship = 1 - 17

  Unambitious - ขาดความทะเยอะทะยาน
  • Ambition = 1 - 5
  • Determination = 1 - 17
  • Loyalty = 11 - 20


  บุคลิกกลางๆ

  Jovial - ติดตลก
  • Determination = 1 - 17
  • Pressure = 15 - 20
  • Professionalism = 1 - 10
  • Sportsmanship = 1 - 14
  • Temperament = 10 - 20

  Light-Hearted - สดใส สบายๆ
  • Determination = 1 - 17
  • Pressure = 15 - 20
  • Professionalism = 1 - 17
  • Sportsmanship = 15 - 20
  • Temperament = 10 - 20

  Devoted / Very Loyal - จงรักภักดี
  • Ambition = 5 - 8
  • Determination = 18 - 20
  • Loyalty = 20

  Loyal - ซื่อสัตย์
  • Ambition = 1 - 7
  • Determination = 6 - 17
  • Loyalty = 17 - 19

  Fairly Loyal - ค่อนข้างซื่อสัตย์
  • Ambition = 6 - 14
  • Determination = 1 - 14
  • Loyalty = 15 - 20
  • Professionalism = 1 - 14

  Honest - ใจหล่อ ใจสะอาด (ซื่อตรง)
  • Determination = 1 - 10
  • Professionalism = 5 - 20
  • Sportsmanship = 20

  Sporting - มีนำใจนักกีฬา
  • Determination = 1 - 10
  • Professionalism = 8 - 20
  • Sportsmanship = 18 - 20

  Fairly Sporting - ค่อนข้างมีน้ำใจนักกีฬา
  • Ambition = 1 - 14
  • Determination = 1 - 14
  • Loyalty = 1 - 14
  • Professionalism = 1 - 14
  • Sportsmanship = 15 - 20

  Unsporting (Newgen Players Only) - ไร้นำใจ
  • Determination = 10 - 17
  • Sportsmanship = 1

  Realist (Newgen Players Only) - อยู่บนโลกแห่งความจริง
  ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง
  • Determination = 10 - 17
  • Sportsmanship = 1 - 4

  Balanced - ธรรมดาดาดดื่น
  • Ambition = 1 - 14
  • Determination = 1 - 14
  • Loyalty = 1 - 14
  • Professionalism = 1 - 14
  • Sportsmanship = 1 - 14


  นอกจากนี้ค่าพลังที่ซ่อนไว้ เพื่อใช้กำหนดนิสัยของผู้เล่น ยังส่งผลถึงวิธีปฎิบัติในการตอบคำถามสื่อด้วย


  โดยวิธีรับมือสื่อของนักเตะ แต่ละประเภทจะสัมพันธ์กับค่าพลังดังนี้

  Confrontational - ฟาดฟัน สายปะทะ
  • Sportsmanship = 1 - 4
  • Temperament = 1 - 4

  Evasive - ตอบแบบเลี่ยงๆ
  • Controversy = 6 - 14
  • Pressure = 15 - 20
  • Professionalism = 15 - 20
  • Temperament = 7 - 14

  Level-Headed - หัวแข็ง (ไม่ยอมแพ้)
  • Controversy = 1 - 14
  • Temperament = 7 - 20
  • Loyalty = 11 - 20

  Media-Friendly - เป็นมิตรกับสื่อ
  • Controversy = 1 - 14

  Outspoken - ตรงไปตรงมา
  • Controversy = 15 - 20

  Reserved - สงวนท่าที (ไม่ค่อยพูด)
  • Controversy = 1 - 5
  • Professionalism = 15 - 20
  • Temperament = 7 - 20

  Short-Tempered - หัวร้อนง่าย
  • Temperament = 1 - 4

  Unflappable - หนักแน่น นิ่ง สุขุม ไม่หวั่นไหว
  • Pressure = 15 - 20
  • Temperament = 15 - 20

  Volatile - อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
  • Temperament = 1 - 6

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in